Dumitra Villa Demetri Dumitrea mare Mettersdorf Nagydemeter

Dumitra, mai demult Dumitrea mare, Dumitrea (în dialectul săsesc Mätteršdraf, Mättešdref, în germană Mettersdorf, Mettersdorf bei Bistritz, în maghiară Nagydemeter) este satul de reședință al comunei cu același nume din județul Bistrița-Năsăud, Transilvania. Localitatea Dumitra este situată pe drumul 17C ce leagă orașul Bistrița de orașul Năsăud (25 km), în depresiunea cu același nume, din nord-vestul Dealurilor Bistriței, cu aspect de bazinet, într-un relief de luncă și terase. Dumitra (Mettersdorf – în limba germană, Nagydemeter – în limba maghiară) este atestată documentar din 1317 sub numele de Villa Demetri, după numele conducătorului coloniștilor germani, Metter Demeter.


„Guvernare transparentă, deschisă și participativă
– standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
cod SIPOCA 35

 

Legislație

Constituția României Legea fundamentală a statului român care reglementează, printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor și autoritățile publice fundamentale. Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991. Constituția a fost revizuită în anul 2003 prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României.
Legătură externă 

Conducere, agenda de lucru

Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, oraşului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.)

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia.


 

Organigrama

Organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, precum și raporturile de colaborare;


 

Instituții subordonate

Nu există informaţii disponibile.


 

Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


DataDescriereFișier
12.09.2023 ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS
PRIMĂRIA COMUNEI DUMITRA, județul Bistrița-Năsăud, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 - alin. (2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Funcția publică scoasă la concurs:
- Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE, CONTABILITATE, RESURSE UMANE - 241267
Data, ora și locul desfășurării probei scrise:
12.10.2023, ora 10:00, sediul primăriei comunei Dumitra
Perioada de depunere a dosarelor 12.09.2023 - 02.10.2023
(detalii în documentul atașat)
11.07.2023 ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu prevederile art. 617(2) și art. 618(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dumitra organizează examen de promovare pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcționlă Grad profesional după promovare
1 INSPECTOR, CLASA I ASISTENT COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ, REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL SUPERIOR

(Detalii în documentul atașat)
11.07.2023 ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu prevederile art. 617(2) și art. 618(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dumitra organizează examen de promovare pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcționlă Grad profesional după promovare
1 CONSILIER, CLASA I ASISTENT BIROU EVIDENȚĂ AGRICOLĂ ȘI CADASTRU, MENȚINERE, ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE PAJIȘTI PRINCIPAL

(Detalii în documentul atașat)
10.07.2023 ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu prevederile art. 617(2) și art. 618(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dumitra organizează examen de promovare pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcționlă Grad profesional după promovare
1 CONSILIER, CLASA I ASISTENT COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE, CONTABILITATE, RESURSE UMANE PRINCIPAL

(Detalii în documentul atașat)
07.07.2023 ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu prevederile art. 617(2) și art. 618(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dumitra organizează examen de promovare pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcționlă Grad profesional după promovare
1 INSPECTOR, CLASA I ASISTENT COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE, CONTABILITATE, RESURSE UMANE PRINCIPAL

(Detalii în documentul atașat)
07.07.2023 ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu prevederile art. 617(2) și art. 618(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dumitra organizează examen de promovare pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcționlă Grad profesional după promovare
1 CONSILIER, CLASA I ASISTENT BIROU EVIDENȚĂ AGRICOLĂ ȘI CADASTRU, MENȚINERE, ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE PAJIȘTI PRINCIPAL

(Detalii în documentul atașat)
07.07.2023 ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu prevederile art. 617(2) și art. 618(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dumitra organizează examen de promovare pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcționlă Grad profesional după promovare
1 REFERENT, CLASA a III-a ASISTENT COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ, REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL PRINCIPAL

(Detalii în documentul atașat)
07.07.2023 ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
În conformitate cu prevederile art. 617(2) și art. 618(22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Dumitra organizează examen de promovare pentru următoarea funcție publică de execuție:

Nr. crt Funcția publică Grad profesional deținut Structura funcționlă Grad profesional după promovare
1 REFERENT, CLASA a III-a ASISTENT COMPARTIMENT AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII PRINCIPAL

(Detalii în documentul atașat)
08.02.2023 REZULTATELE
selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra, în data de 16.02.2023, pentru ocuparea postului contractual de GUARD, Compartiment gospodărire, întreținere, pază
23.01.2023 ANUNȚ CONCURS
Primăria comunei Dumitra, cu sediul în loc. Dumitra nr. 140, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/2022.
1. Nivelul postului * : de execuție
2. Denumirea postului: GUARD, post vacant, pe perioadă nedeterminată, Compartiment gospodărire, întreținere, pază
3. Gradul/Treapta profesional/profesională
4. Scopul principal al postului: asigură curățenia și întreținerea spațiilor primăriei
5. Numărul de posturi: 1
Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată)
(detalii în documentul atașat)
30.06.2022 ANUNȚ CONCURS
În conformitate cu prevederile art. 618(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Dumitra organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul implementare proiecte, din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
Denumirea funcției: CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Compartiment implementare proiecte
Durata normală a timpului de muncă: 8ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Dumitra, loc. Dumitra, nr. 140, județul Bistrița-Năsăud.
31.05.2022 ANUNȚ CONCURS
Primăria Dumitra, cu sediul în Dumitra nr. 140, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant de ASISTENT SOCIAL DEBUTANT, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului asistență socială, registratură și relații cu publicul.
21.04.2022 PUNCTAJ FINAL
la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Birou evidența agricolă și cadastru, menținere, întreținere și utilizare pajiști, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra
21.04.2022 REZULTATE INTERVIU
Rezultatele punctajelor obținute la INTERVIU în cadrul concursului organizat în data de 21.04.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Birou evidența agricolă și cadastru, menținere, întreținere și utilizare pajiști, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra
21.04.2022 REZULTATE PROBA SCRISĂ
Rezultatele punctajelor obținute la PROBA SCRISĂ a concursului organizat în data de 21.04.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, Birou evidența agricolă și cadastru, menținere, întreținere și utilizare pajiști, în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra
18.04.2022 PROCES-VERBAL
Privind selectarea dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Dumitra, în data de 21.04.2022, pentru ocuparea funcției publice de execuție de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, BIROU EVIDENȚA AGRICOLĂ ȘI CADASTRU, MENȚINERE, ÎNTREȚINERE ȘI UTILIZARE PAJIȘTI
21.03.2022 În conformitate cu prevederile art. 618(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria Dumitra organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului evidența agricola și cadastru, menținere, întretinere și utilizare pajiști, din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud.
04.11.2021 Primăria Dumitra, cu sediul în Dumitra nr.140, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat, treapta IV, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului gospodărire, întreținere, pază.

 

 

 

Contact:

 • Str. Principală, nr.209, Dumitra
 • Tel.0363-402-854 Fax.0366-402-872
 • primariadumitra@yahoo.com
 • Facebook oficial

Audiențe:

 • Primar:
  8:00 - 12:00 (luni)
 • Viceprimar:
  8:00 - 12:00 (joi)
 • Secretar general UAT:
  10:00 - 12:00 (luni, joi)

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:00 - 16:00
 • Registratură
  8:00 - 16:00 (vineri)
 • Program audiențe:
  Telefonic 0363-402-854