• Comisia Buget-Finanțe, Administrație Publică Locală, Amenajarea Teritoriului și Urbanism

  • Comisia Cultură, Învățământ, Protecție socială, juridic, relații cu cetățenii

  • Comisia Drepturile Omului, Culte, Probleme ale minorităților, ecologie și protecția mediului