Compartiment asistență socială / formulare de interes public, informații

 • Documente doveditoare pentru solicitarea alocației pentru susținerea familiei/ajutorul social și ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne sezon rece

  - carte de identitate reprezentant legal (original+copie)
  - carte de identitate celălalt părinte (original+copie)
  - certificat de naștere și carte de identitate copii (original+copie)
  - certificat de căsătorie (după caz) (original+copie)
  - adeverință de elev
  - adeverință de la Registrul Agricol cu privire la componența familiei
  - acte doveditoare privind veniturile nete ale tuturor membrilor familiei (adeverință salar venit net, cupoane de pensie, somaj sau alte venituri)
  - adeverința de venit de la Administrația Finanțelor Publice Năsăud / 1 dosar plic și unul cu șina

  Cerere - Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (format Adobe PDF)

  Descarcă document
 • Documente doveditoare pentru solicitarea alocației de stat pentru copii

  - originalul și copia certificatului de naștere al copilului
  - originalul și copia actului de identitate al reprezentantului legal
  - originalul și copia actului de identitate celălalt părinte
  - originalul și copia certificatului de căsătorie (după caz)
  - extras de cont pe numele titularului de cerere (după caz)


  Model cerere solicitare alocație de stat pentru copii (format Adobe PDF)

  Descarcă document
 • Regulament privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure.

  Regulament privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure conform Art.41 din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare


  Regulament privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure (format Adobe PDF)

  Descarcă document