Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
19 29.03.2024 privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în Comuna Dumitra, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al Comunei Dumitra
18 29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
17 29.03.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
16 29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
15 29.03.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
14 19.03.2024 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
13 19.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”Extindere rețea canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”
12 13.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024
11 05.03.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Dumitra, atât pentru nivelul primar, cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului național ”Masa sănătoasă”
10 19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
09 10.02.2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
08 09.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
07 09.02.2024 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2024
06 09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024
05 30.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, pentru suprafața de 1713,35 ha. fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru
04 30.01.2024 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
03 30.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Dumitra să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, împotriva Planului anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, respectiv împotriva modificării prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
02 30.01.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2024
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
17 06.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”Extindere rețea canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud”
16 05.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024
15 04.03.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Dumitra, atât pentru nivelul primar, cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul programului național ”Masa sănătoasă”
13 20.02.2024 privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cunatumului acesteia pentru locuințele situate în Comuna Dumitra, construite prin Agenția națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al comunei Dumitra
12 15.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
11 13.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
10 07.02.2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E”
09 07.02.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
08 02.02.2024 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
07 01.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozite a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată.
06 01.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
05 23.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024e
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
17 06.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”Extindere rețea canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud” -
16 05.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024 -
15 04.03.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Dumitra, atât pentru nivelul primar, cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul programului național ”Masa sănătoasă” -
13 20.02.2024 privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cunatumului acesteia pentru locuințele situate în Comuna Dumitra, construite prin Agenția națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al comunei Dumitra -
12 15.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune -
11 13.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
10 07.02.2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
09 07.02.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune -
08 02.02.2024 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
07 01.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozite a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată. -
06 01.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
05 23.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024e -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
19 29.03.2024 privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în Comuna Dumitra, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al Comunei Dumitra -
18 29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor ajutoare de urgență conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune -
17 29.03.2024 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, conform Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune -
16 29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
15 29.03.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
14 19.03.2024 privind declararea ca bunuri de uz și de interes public local a unor imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
13 19.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.67 din 19.12.2022 privind aprobarea implementării proiectului ”Extindere rețea canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra, Cepari și Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud” -
12 13.03.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024 -
11 05.03.2024 privind aprobarea tipului de suport alimentar, acordat preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Dumitra, atât pentru nivelul primar, cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului național ”Masa sănătoasă” -
10 19.02.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție (PT+DE), pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
09 10.02.2024 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E” -
08 09.02.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
07 09.02.2024 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2024 -
06 09.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2024 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


ARHIVA - 2O23

ARHIVA - 2O22

ARHIVA - 2O21

ARHIVA - 2O20

ARHIVA - 2O19