Hotărârile autorității deliberative / ARHIVA AN 2020 /

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
49 21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
48 16.12.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
47 16.12.2020 privind înregistrarea UAT Comuna Dumitra în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar -
46 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, jud. B-N -
45 16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
44 16.11.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
43 16.11.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG17300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
42 16.11.2020 privind mandatarea reprezentantului comunei Dumitra în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
41 16.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
40 16.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
39 16.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dumitra -
38 16.11.2020 privind alegerea domnului ANI LEON în funcția de viceprimar al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
37 16.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021 -
36 23.09.2020 privind implemenarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuire a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” -
35 23.09.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” -
34 23.09.2020 îmbunătățire conținut digital și infrastructura TIC -
33 23.09.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
32 23.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
31 23.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
30 04.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
29 28.08.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.22/30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra a imobilelor drumuri, identificate pe UAT Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu -
28 28.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
27 30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat -
26 30.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei din Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
25 30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
24 30.06.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D:I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
22 30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra, a imobilelor drumuri, identificate pe UAT Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu -
21 30.06.2020 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
20 30.06.2020 privind aprobarea solictării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
19 30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
18 20.05.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2020 -
17 22.04.2020 privind modificarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Dumitra nr. 35/27.09.2018 -
15 20.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
14 22.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
13 22.04.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dumitra -
12 22.04.2020 privind actualizarea valorii de investiție din HCL Dumitra nr. 29/29.08.2018 pentru implementarea proiectului ”CONSTRUIRE CONSTRUCȚIE FUNERARĂ ÎN LOCALITATEA DUMITRA” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală -
11 22.04.2020 privind aprobarea solicitării de garanție bancară în valoare de 169.091 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 19.2 -
10 22.04.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
09 30.03.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
08 30.03.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Dumitra în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
07 18.02.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2020 -
06 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
05 03.02.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
04 30.01.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local al comunei Dumitra să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr/3/17.09.2008 -
03 30.01.2020 privind completarea hotărârii Consiliului local Dumitra nr.48/19.12.2019 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul comunei Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud -
02 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2020-2021 -
01 08.01.2020 privind utilizarea unei sume din excedentul anului precedent-2018, pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, în cadrul bugetului local, sursa A -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații

în curs de actualizare...

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
49 12.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
48 16.11.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
47 16.12.2020 privind înregistrarea UAT Comuna Dumitra în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar -
46 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, jud. B-N -
45 16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
44 16.11.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
43 16.11.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG17300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
42 16.11.2020 privind mandatarea reprezentantului comunei Dumitra în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
41 16.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
40 16.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
39 16.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dumitra -
38 16.11.2020 privind alegerea domnului ANI LEON în funcția de viceprimar al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
37 16.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021 -
36 23.09.2020 privind implemenarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuire a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” -
35 23.09.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud” -
34 23.09.2020 îmbunătățire conținut digital și infrastructura TIC -
33 23.09.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
32 23.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
31 23.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
30 04.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
29 28.08.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.22/30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra a imobilelor drumuri, identificate pe UAT Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu -
28 28.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
27 30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat -
26 30.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei din Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
25 30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
24 30.06.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D:I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
22 30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra, a imobilelor drumuri, identificate pe UAT Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu -
21 30.06.2020 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
20 30.06.2020 privind aprobarea solictării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
19 30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
18 20.05.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2020 -
17 22.04.2020 privind modificarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Dumitra nr. 35/27.09.2018 -
15 20.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
14 22.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
13 22.04.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dumitra -
12 22.04.2020 privind actualizarea valorii de investiție din HCL Dumitra nr. 29/29.08.2018 pentru implementarea proiectului ”CONSTRUIRE CONSTRUCȚIE FUNERARĂ ÎN LOCALITATEA DUMITRA” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală -
11 22.04.2020 privind aprobarea solicitării de garanție bancară în valoare de 169.091 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 19.2 -
10 22.04.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
09 30.03.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 -
08 30.03.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Dumitra în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate-
07 18.02.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2020-
06 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020-
05 03.02.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6-
04 30.01.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local al comunei Dumitra să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în jud. Bistrița-Năsăud adoptarea hotărârii privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în jud. Bistrița-Năsăud nr/3/17.09.2008-
03 30.01.2020 privind completarea hotărârii Consiliului local Dumitra nr.48/19.12.2019 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul comunei Dumitra, jud. Bistrița-Năsăud-
02 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2020-2021-
01 08.01.2020 privind utilizarea unei sume din excedentul anului precedent-2018, pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, în cadrul bugetului local, sursa A-
Nr. Data Scurtă descriere Observații