Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
49 21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
48 16.12.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
47 16.12.2020 privind înregistrarea U.A.T. Comuna Dumitra în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar
46 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N
45 16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2018
44 16.11.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
43 16.11.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
42 16.11.2020 privind mandatarea reprezentantului comunei Dumitra în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
41 16.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
40 16.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
39 16.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dumitra
38 16.11.2020 privind alegerea domnului ANI LEON în funcția de viceprimar al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
37 16.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021
36 23.09.2020 privind implementarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” (...)
35 23.09.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție (...)”
34 23.09.2020 privind îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE (...)
33 23.09.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
32 23.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
31 23.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
30 04.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
29 28.08.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 22/30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra a imobilelor drumuri, identificate pe U.A.T. Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu
28 28.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
27 30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
26 30.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6
25 30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
24 15.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. (...)
22 30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a imobilelor drumuri, identificate pe UAT Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu
21 30.06.2020 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2019
20 30.06.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
19 30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
18 20.05.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2020
17 20.05.2020 privind modificarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Dumitra nr.35/27.09.2018
15 20.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
14 22.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
13 22.04.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Dumitra
12 22.04.2020 privind actualizarea valorii de investiție din HCL Dumitra nr. 29/29.08.2018 pentru implementarea proiectului ”CONSTRUIRE CONSTRUCȚIE FUNERARĂ ÎN LOCALITATEA DUMITRA” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
11 22.04.2020 privind aprobarea solicitării de garanție bancară în valoare de 169.091 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 19.2
10 22.04.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
09 30.03.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”
08 30.03.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Dumitra în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate
07 18.02.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2020
06 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020
05 03.02.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6
04 03.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local al Comunei Dumitra să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților (...)
03 30.01.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.48/19.12.2019 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
02 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2020-2021
01 08.01.2020 privind utilizarea unei sume din excedentul anului precedent - 2018, pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, în cadrul bugetului local, sursa A
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
49 21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
48 16.12.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
47 16.12.2020 privind înregistrarea U.A.T. Comuna Dumitra în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar -
46 16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul Comunei Dumitra, jud. B-N -
45 16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2018 -
44 16.11.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
43 16.11.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
42 16.11.2020 privind mandatarea reprezentantului comunei Dumitra în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
41 16.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
40 16.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
39 16.11.2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Dumitra -
38 16.11.2020 privind alegerea domnului ANI LEON în funcția de viceprimar al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
37 16.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021 -
36 23.09.2020 privind implementarea proiectului ”Înființarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Dumitra, Nimigea, Chiuza și Zagra, județul Bistrița-Năsăud” (...) -
35 23.09.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție (...)” -
34 23.09.2020 privind îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE (...) -
33 23.09.2020 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
32 23.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
31 23.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
30 04.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
29 28.08.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Dumitra nr. 22/30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Dumitra a imobilelor drumuri, identificate pe U.A.T. Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu -
28 28.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
27 30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat -
26 30.07.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
25 30.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
24 15.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. (...) -
22 30.06.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a imobilelor drumuri, identificate pe UAT Dumitra, localitățile Dumitra, Cepari și Tărpiu -
21 30.06.2020 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2019
20 30.06.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
19 30.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
18 20.05.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2020 -
17 20.05.2020 privind modificarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Dumitra nr.35/27.09.2018 -
15 20.05.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
14 22.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
13 22.04.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Dumitra -
12 22.04.2020 privind actualizarea valorii de investiție din HCL Dumitra nr. 29/29.08.2018 pentru implementarea proiectului ”CONSTRUIRE CONSTRUCȚIE FUNERARĂ ÎN LOCALITATEA DUMITRA” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală -
11 22.04.2020 privind aprobarea solicitării de garanție bancară în valoare de 169.091 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 19.2 -
10 22.04.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
09 30.03.2020 privind aprobarea implementării proiectului ”Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” -
08 30.03.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Dumitra în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate -
07 18.02.2020 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Dumitra, pentru anul 2020 -
06 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
05 03.02.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300267 din 22.06.2017 în valoare de 643.323,66 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.6 -
04 03.02.2020 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local al Comunei Dumitra să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților (...) -
03 30.01.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.48/19.12.2019 privind instituirea unor taxe speciale pentru anul 2020, la nivelul comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
02 30.01.2020 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2020-2021 -
01 08.01.2020 privind utilizarea unei sume din excedentul anului precedent - 2018, pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019, în cadrul bugetului local, sursa A -
Nr. Data Scurtă descriere Observații


ARHIVA - 2O23

ARHIVA - 2O22

ARHIVA - 2O21

ARHIVA - 2O20

ARHIVA - 2O19