Transparența

În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ


DataDescriere documentAcces document
31.01.2024 Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2023 și
Tabelul cuprinzând persoanele responsabile pentru relația cu societatea civilă conform prevederilor Legii nr. 52/2003
- Raport anual privind transparența decizională pentru anul 2022
07.02.2022 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021
- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020
- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019
- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018
- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2021
DataDescriere documentAcces document
08.02.2024 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023
22.03.2022 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021
23.04.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020
22.04.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019
17.04.2021 Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 28.03.2024
DataDescriere documentAcces document
28.03.2024 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 31 martie 2024
30.09.2023 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 30 septembrie 2023
31.03.2023 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 31 martie 2023
30.09.2022 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 30 septembrie 2022
31.03.2022 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 31 martie 2022
30.09.2021 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 30 septembrie 2021
31.03.2021 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 31 martie 2021
30.09.2020 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 30 septembrie 2020
31.03.2020 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 31 martie 2020
31.03.2019 Nomenclatorul funcțiilor publice și ierarhia acestora în cadrul U.A.T. Dumitra la 31 martie 2019
30.09.2021 Componența veniturilor salariale potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 la 30 septembrie 2018
31.03.2018 Componența veniturilor salariale potrivit prevederilor Legii nr. 153/2017 la 31 martie 2018

Publicare informaţii Legea 273/2006

Prezenta lege stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.


în curs de actualizare ...

Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.

În curs de actualizare
Actualizat la 15.06.2023
Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
Ani Leon -
Ani Niculina-Domnica -
Avram Voichița
Bălăjan Gheorghe
Bodiu-Mureșan Maria-Veturia
Briciu Viorel-Marcel
Buda Violeta-Alina -
Buhai Alexandru
Burzo Cristian -
Cristea Ovidiu
Danciu Iacob
Deneș Ioan
Dumitru Mia
Epure Grigore
Hurdea Flavius-Călin-Uțu
Hurdea Horațiu-Leon
Ileni Alexandru -
Leanca Vasile
Martița Paul Viorel
Mathe Ioan-Ovidiu
Mureșan Ioan
Onoe Alina-Ramona
Pop Nistor
Simion Dârjan -
Todică Niculiță
Todoran Marin
Vălean Cătălin-Daniel
Vălean Grigore-Daniel
Zegrean Georgeta-Lavinia

 

Contact:

 • Str. Principală, nr.209, Dumitra
 • Tel.0363-402-854 Fax.0366-402-872
 • primariadumitra@yahoo.com
 • Facebook oficial

Audiențe:

 • Primar:
  8:00 - 12:00 (luni)
 • Viceprimar:
  8:00 - 12:00 (joi)
 • Secretar general UAT:
  10:00 - 12:00 (luni, joi)

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:00 - 16:00
 • Registratură
  8:00 - 16:00 (vineri)
 • Program audiențe:
  Telefonic 0363-402-854