Comisia buget-finanțe, administrație publică locală,
amenajarea teritoriului și urbanism

Vălean Grigore-Daniel
Martița Paul-Viorel
Buhai Alexandru
Deneș Ioan
Ani Leon

Comisia cultură, învățământ. protecțe socială,
juridic, relații cu cetățenii

Hurdea Flavius-Călin-Uțu
Todica Niculiță
Danciu Iacob
Epure Grigore
Burzo Cristian

Comisia drepturile omului, culte, probleme ale minorităților,
ecologice și protecția mediului

Briciu Viorel-Marcel
Todoran Marin
Cristea Ovidiu
Mureșan Ioan
Pop Nistor