Consiliul local DumitraU.A.T. Dumitra
Consilieri mandat 2020-2024

actualizat la 08.01.2021

Nr.Nume, prenumeApartenența politică
01Ani LeonPartidul Social Democrat
02Burzo CristianPartidul Social Democrat
03Cristea OvidiuPartidul Social Democrat
04Buhai AlexandruPartidul Național Liberal
05Hurdea Flavius-Călin-UțuPartidul Național Liberal
06Todică NiculițăPartidul Național Liberal
07Epure GrigorePartidul Alianța Liberalilor și Democraților, Alianța pentru Dumitra
08Mureșan IoanPartidul Alianța Liberalilor și Democraților, Alianța pentru Dumitra
09Pop NistorPartidul Alianța Liberalilor și Democraților, Alianța pentru Dumitra
10Briciu Viorel-MarcelPartidul Mișcarea Populară
11Vălean Grigore-DanielPartidul Mișcarea Populară
12Martița Paul-ViorelUSR, Alianța USR PLUS
13Todoran MarinUSR, Alianța USR PLUS
14Danciu IacobPartidul Ecologist Român
15Deneș IoanPartidul Ecologist Român

U.A.T. Dumitra
Comisii de specialitate

ART. 124
Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(1) După constituire, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale din 30.01.2002, în vigoare de la 02 februarie 2002 până la 04 iulie 2019, fiind abrogat și înlocuit prin Codul administrativ din 03.07.2019

ComisieMembri
Comisia buget-finanțe, administrație publică locală,amenajarea teritoriului și urbanism Vălean Grigore-Daniel, Martița Paul-Viorel, Buhai Alexandru, Deneș Ioan, Ani Leon
Comisia cultură, învățământ. protecțe socială, juridic, relații cu cetățenii Hurdea Flavius-Călin-Uțu, Todica Niculiță, Danciu Iacob, Epure Grigore, Burzo Cristian
Comisia drepturile omului, culte, probleme ale minorităților, ecologice și protecția mediului Briciu Viorel-Marcel, Todoran Marin, Cristea Ovidiu, Mureșan Ioan, Pop Nistor

UAT Dumitra, convocări ședințe.

Convocarea ședințelor consiliului local - Codul administrativ
ART. 134
Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

DataDescriereFișierOrdine
de zi
Materiale ședință
23.06.2022Se convoacă Consiliul local Dumitra în ședință ordinară pentru data de 30.06.2022 ora 15:00 - -
21.04.2022Se convoacă Consiliul local Dumitra în ședință ordinară pentru data de 29.04.2022 ora 12:00 -
04.02.2022Se convoacă Consiliul local Dumitra în ședință ordinară pentru data de 11.02.2022 ora 13:00
14.01.2022Se convoacă Consiliul local Dumitra în ședință extraordinară pentru data de 17.01.2022 ora 13:00 - -
19.11.2021Se convoacă Consiliul local Dumitra în ședință ordinară pentru data de 26.11.2021 ora 13:00
17.02.2021Se convoacă Consiliul local Dumitra în ședință ordinară pentru data de 24.02.2021 ora 15:00

U.A.T. Dumitra, minute ședințe.

Punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică, consemnate în rezumat.

DataDescriereFișier
- . . . în curs de actualizare

UAT Dumitra, rapoarte consilieri.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 (**republicată**)
ART. 51
(4) Fiecare consilier local, precum și viceprimarul sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

ConsilierDescriereAnFișier
Ani Leon (PSD)Raport de activitate2020
Briciu Viorel-Marcel (PMP)Raport de activitate2020
Buhai Alexandru (PNL)Raport de activitate2020
Burzo Cristian (PSD)Raport de activitate2020
Cristea Ovidiu (PSD)Raport de activitate2020
Danciu Iacob (PER)Raport de activitate2020
Deneș Ioan (PER)Raport de activitate2020
Epure Grigore (PRO)Raport de activitate2020
Hurdea Flavius-Călin-Uțu (PNL)Raport de activitate2020
Martita Paul Viorel (USR)Raport de activitate2020
Mureșan Ioan (ALDE)Raport de activitate2020
Pop Nistor (ALDE)Raport de activitate2020
Todică Niculiță (PNL)Raport de activitate2020
Todoran Marin (PNL)Raport de activitate2020
Vălean Grigore Daniel (PMP)Raport de activitate2020

Consiliul local Dumitra - Regulament de organizare şi funcţionare

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Comuna Dumitra, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.
Consiliul local – Comuna Dumitra este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din comună, în condiţiile prevăzute de lege.
În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local.

DescriereFisierObservații
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului local Dumitra (actualizat 2020) (61 pagini format PDF)

 

Contact:

 • Str. Principală, nr.140, Dumitra
 • Tel/Fax: 0263-380018, 0263-380140
 • primariadumitra@yahoo.com
 • Facebook oficial

Audiențe:

 • Primar:
  8:00 - 12:00 (luni)
 • Viceprimar:
  8:00 - 12:00 (joi)
 • Secretar general UAT:
  10:00 - 12:00 (luni, joi)

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:00 - 16:00
 • Registratură
  8:00 - 16:00 (vineri)
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-380018