U.A.T. Dumitra
Declarații de avere și de interese

actualizat la 18.11.2020Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010 Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese Declarație de interese personale
Ani Leon -
Bălăjan Gheorghe -
Briciu Viorel-Marcel -
Buhai Alexandru -
Burzo Cristian -
Cristea Ovidiu -
Danciu Iacob
Deneș Ioan -
Epure Grigore -
Hurdea Flavius-Călin-Uțu -
Martița Paul Viorel -
Mureșan Ioan -
Pop Nistor -
Todică Niculiță -
Todoran Marin -
Vălean Grigore-Daniel -