Documente și informaţii financiare

Informațiile publice privind bugetele locale, bilanțurile contabile, indicatorii trimestriali, alte informații de interes public actualizate prin grija Compartiment financiar.

Actualizat la 13.05.2022 (indicatori trim. I 2022)

DataDescriereFișier
30.06.2020Bilanț la 30.06.2020
31.03.2020Bilanț la 31.03.2020
31.12.2019Bilanț la 31.12.2019
31.12.2018Bilanț la 31.12.2018
31.12.2017Bilanț la 31.12.2017
Anul Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
2022 - - -
2021
2020
2019 - - -
DescriereFișier
Cont de execuție al bugetului local - cheltuieli la 30.09.2020
Cont de execuție al bugetului local - venituri la 30.09.2020
Raport de analiză privind execuția bugetară la data de 30.09.2020

în curs de actualizare ...

Transparența veniturilor salariale

"Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."

Documentele se publică anual 30 martie / 30 septembrie.
Actualizat la 31.03.2021
DataDescriere documentAcces document
31.03.2021 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Dumitra, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
31.03.2020 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Dumitra, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare
30.09.2019 Transparența veniturilor salariale ale personalului din cadrul primăriei comunei Dumitra, în conformitate cu Art.33 din Legea - cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare

 

Contact:

 • Str. Principală, nr.140, Dumitra
 • Tel/Fax: 0263-380018, 0263-380140
 • primariadumitra@yahoo.com
 • Facebook oficial

Audiențe:

 • Primar:
  8:00 - 12:00 (luni)
 • Viceprimar:
  8:00 - 12:00 (joi)
 • Secretar general UAT:
  10:00 - 12:00 (luni, joi)

Program de funcționare:

 • Luni - Vineri
  8:00 - 16:00
 • Registratură
  8:00 - 16:00 (vineri)
 • Program audiențe:
  Telefonic 0263-380018