Procese verbale ale şedinţelor de Consiliu local

În conformitate cu prevederile ”OUG nr.57 din 2019, Codul administrativ”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.DataDescriereFișier
16.04.2021Proces verbal ședință ordinară
26.03.2021Proces verbal ședință ordinară
25.01.2021Proces verbal ședință ordinară
16.12.2020Proces verbal ședință ordinară
16.11.2020Proces verbal ședință ordinară
03.11.2020Cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului local al comunei Dumitra