Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
18 21.05.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2021 - iunie 2023
17 05.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra
16 23.04.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021
15 16.04.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020
14 16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021
13 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra)
12 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.41/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, jud. B-N
10 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra)
09 26.03.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020
08 26.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
07 24.02.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Dumitra nr.40 din 16.11.2020
06 24.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021
05 24.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile februarie 2020 - aprilie 2021
03 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructura TIC pentru o educație a viitorului în comuna Dumitra”
02 25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul local Dumitra (Comuna Dumitra)
01 25.01.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2021-2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
26 17.05.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă
22 21.05.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2021 - iunie 2023
21 05.04.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2
20 31.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021
19 26.03.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014 - 2020
18 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr. 23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra
17 12.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
16 12.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat
15 09.03.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
14 08.03.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021
13 26.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra ( Comuna Dumitra )
12 17.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.46/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, județul B-N
11 17.02.2021 privind actualizarea componenței ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra
10 03.02.2021 privind intreprinderea demersurilor de reziliere a Contractului de administrare nr.627/28.12.2021 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) și întreprinderea demersurilor de asociere a comunei Dumitra, cu Ocolul Silvic Feldru și Asociația Silvică Anieș
8 25.01.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020
6 25.01.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud
5 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Dumitra”
4 20.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
3 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
2 06.01.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea CL Dumitra nr. 40/16.11.2020
1 06.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
26 17.05.2021 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Dumitra, administrat de către Ocolul Silvic Feldru, a criteriilor, priorităților, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă -
21 05.04.2021 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300268 din 22.06.2017 în valoare de 1.809.600 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - I.F.N. S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
20 31.03.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
19 26.03.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014 - 2020 -
18 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr. 23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra -
17 12.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
16 12.03.2021 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat -
15 09.03.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
14 08.03.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021 -
13 26.02.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra ( Comuna Dumitra ) -
12 17.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.46/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, județul B-N -
11 17.02.2021 privind actualizarea componenței ECHIPEI MOBILE pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul comunei Dumitra -
10 03.02.2021 privind intreprinderea demersurilor de reziliere a Contractului de administrare nr.627/28.12.2021 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) și întreprinderea demersurilor de asociere a comunei Dumitra, cu Ocolul Silvic Feldru și Asociația Silvică Anieș -
8 25.01.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
6 25.01.2021 privind actualizarea datelor unor bunuri atestate ca aparținând domeniului public al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud -
5 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructură TIC pentru o educație a viitorului în Comuna Dumitra” -
4 20.01.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
3 20.01.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
2 06.01.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea CL Dumitra nr. 40/16.11.2020 -
1 06.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
18 21.05.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru Școli al României, la nivelul Comunei Dumitra, pentru perioada septembrie 2021 - iunie 2023 -
17 05.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.23/30.05.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Dumitra, a unor imobile situate în intravilanul localității Cepari, comuna Dumitra -
16 23.04.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care vor fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Dumitra, în anul 2021 -
15 16.04.2021 privind accesarea Schemei de ajutor de stat ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, măsura 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020 -
14 16.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2021 -
13 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) -
12 26.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumitra nr.41/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Dumitra, jud. B-N -
11 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) -
10 26.03.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local Dumitra nr.2/25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul Local Dumitra (Comuna Dumitra) -
09 26.03.2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Dumitra, pe anul 2020 -
08 26.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 15.10.2020-24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de operator prin adresa nr.12345/24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
07 24.02.2021 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Dumitra nr.40 din 16.11.2020 -
06 24.02.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă stabilite în sarcina beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2021-
05 24.02.2021 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local Dumitra, pentru lunile februarie 2020 - aprilie 2021 -
03 25.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Dumitra în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”Infrastructura TIC pentru o educație a viitorului în comuna Dumitra” -
02 25.01.2021 privind aprobarea rezilierii Contractului de administrare nr.627/28.12.2012 încheiat între Direcția Silvică B-N, prin Ocolul Silvic Bistrița și Consiliul local Dumitra (Comuna Dumitra) -
01 25.01.2021 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Dumitra, pentru anul școlar 2021-2022 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier

ARHIVA - AN 2020