Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
06 18.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constituitv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud
05 18.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020
04 18.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”
02 11.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2023
01 11.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru suprafața de 1713,35 ha. fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
06 18.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și Actului constituitv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -
05 18.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014 - 2020 -
04 18.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud” -
02 11.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2023 -
01 11.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, pentru suprafața de 1713,35 ha. fond forestier, proprietate publică a comunei Dumitra, gestionată de Ocolul Silvic Feldru -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


ARHIVA - 2O22

ARHIVA - 2O21

ARHIVA - 2O20

ARHIVA - 2O19